Frysing av månedsabonnement

Behøver du å fryse ditt abonnement?

Du kan fryse sitt månedsabonnement totalt én (1) måned totalt i løpet av et kalenderår. Dersom du fryser ditt månedsabonnement i løpet av bindingsperioden, blir også bindingsperioden forlenget tilsvarende. Eksempel: Velger du å fryse sitt månedsabonnement én måned sammenhengende, blir bindingsperioden forlenget med én måned.

Du må gi skriftlig beskjed om frysing, sendt via e-post til post@theroom.no. The Room må motta informasjonen minst én (1) måned før du ønsker at frysingen skal starte. Eksempel: Du ønsker å fryse ditt månedsabonnement for juli måned. The Room må da motta informasjon om frysingen senest innen 1. juni. I dette eksempelet blir betalingsforfall 20. juni (betaling for trening i juli) stoppet. Betalingsforfall 20. juli (betaling for trening i august) blir trukket som normalt.

Ved sykdom

Du har rett til å fryse sitt månedsabonnement ved sykdom. Ved sykdom må du gi skriftlig varsel The Room umiddelbart, sendt via e-post
til post@theroom.no, slik at The Room kan stanse betalingsforfall. Dersom du allerede har betalt for måneden frysingen gjelder, kan The Room ettergi betalingen. Du må ettersende sykemelding så snart som mulig for å få rett til frysing.

Back to Top