Sikkerhets- og trivselsregler

Ved å respektere disse enkle reglene, blir det både trygt og trivelig å være på The Room.

Sikkerhetsregler

 1. Medlemmet skal følge instrukser gitt av The Room-ansatte når det gjelder treningsmetoder og håndtering av treningsutstyr.
 2. Medlemmet best om å kle seg funksjonelt.

Trivselsregler

 1. Medlemmet skal ikke opptre uhøflig eller forstyrrende for andre personer som er på The Room.
 2. Medlemmet oppfordres til å begrense bruk av mobiltelefon.
 3. Medlemmet bes om å plassere utesko på henviste plasser.
 4. Medlemmet må vise hensyn til andre. Bar overkropp eller bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt på The Room.
 5. Medlemmet bes om å ta hensyn til allergikere, hvilket innebærer moderat bruk av parfyme og lignende.
 6. Medlemmet oppfordres til å tørke av apparatene, yoga- og pilatesmattene etter bruk. Papir finnes flere steder på senteret.
 7. Medlemmet oppfordres til å legge tilbake utstyr etter bruk; matter, vekter, med mer. Medlemmet kan nektes adgang ved sent oppmøte til gruppetreningstimer, dette av hensyn til øvrige deltakere.
 8. Medlemmet skal avstå fra enhver form for fotografering eller filming på The Room, med mindre dette er avklart med senterledelsen i forkant.
 9. Ved brudd på sikkerhets- og trivselsreglene har The Room rett til å nekte medlemmet adgang til The Room i en periode, eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

Takk for at du følger våre sikkerhets- og trivselsregler.

Back to Top