Hva er Pilates Reformer?

Pilates Reformer apparat

Trening på Pilates Reformer (The Universal Reformer) er genial styrketrening fordi du får jobbet med hele kroppen samtidig. Universal Reformer, som er apparatet vi har på The Room, er en skinnbelagt plattform som beveges opp og ned på aluminiumskinner ved hjelp av din egen vekt.

Selve apparatet ser ut som en seng. Den er konstruert slik du skal kunne vende og vri kroppen i alle mulige retninger. Sengen har fjærer, stropper og annet utstyr som man benytter i de ulike øvelsene. Du kan gjøre øvelser stående, sittende, liggende på magen eller på ryggen. I enkelte øvelser jobber du med hele kroppen samtidig.

Når du trener Pilates på matte, jobber du mye med stabilisering av mage, mens på Reformer-apparatet får du også trent armer, rygg, bein, lår og baken i større grad. I trening med Reformeren får du mer støtte av apparatet, noe som gjør at øvelsene blir enklere å gjøre korrekt. Blant annet ved hjelp av fjærene kan du regulere motstand i forhold til hvor sterk du er. I tillegg brukes forskjellige stillinger på stenger, tau og annet utstyr som instruktøren legger til rette for hver enkelt utøver. Det som gjør dette apparatet eksepsjonelt er kombinasjonen av styrketrening og fleksibilitet, samtidig som det er en behagelig treningsform.

Reformertrening utfordrer deg i forhold til at det blir tyngre styrketrening, men også ved at du får jobbet mye med både balanse og fleksibilitet.

6 grunnprinsipper i Pilates

Når du trener Pilates, vil du først bli instruert i Pilates 6 grunnprinsipper. Det er når man klarer å utføre øvelsene med disse grunnprinsippene på plass, at man oppnår den store treningseffekten. I starten er det iktig å øke bevisstheten rundt disse gunnprinsippene slik at man blir bedre for hver gang man trener Pilates.

    1. Sentrering: Gjør øvelsene med et sterkt og stabilt senter. Kjenn at alle bevegelser oppstår fra kroppens kjerne, også kalt ”power house”. Dette er området omkring mage, rygg og bekken.

2. Kontroll: Contrology var navnet Joseph Pilates brukte på treningsformen i starten. Tanken var at hver øvelse og bevegelse utføres med full kontroll. Da utøves øvelsene effektivt og du vil unngå skader.

3. Konsentrasjon: Samspillet mellom kropp og sinn er sentralt for å utøve metoden korrekt og effektivt. Pass på at du har fokus på hver enkelt øvelse når du trener Pilates.

4. Flyt: Det skal være kontinuitet og dynamikk både i hver enkelt bevegelse og mellom øvelsene. Da vil du oppnå størst treningseffekt.

5. Presisjon: Bevegelsene skal være presise.

6. Pust: Gjennom en bevisst og kontroller pust, kobles hodet og kroppen sammen. Den gode, dype og jevne pusten gir oksygen til kroppen og god blodsirkulasjonen.

Trene Pilates hjemme

Tren Pilates, hjemme - ute eller inne

 

Du kan fint trene Pilates hjemme. Det finnes mange gode treningsfilmer på nett, blant annet på www.webtrening.no

Det som er viktig for å oppnå god effekt av treningen, er å ha riktig pusteteknikk. I Pilates bruker vi lateral pust, som vil si at man puster dypt inn i sidene slik at man kjenner at ribbena utvider seg og når man puster ut, trekker de seg sammen. På denne måten kan man puste dypt samtidig som man holder kjernemuskulaturen aktivisert og navlen inn mot korsryggen.

I Pilates puster man inn gjennom nesen og ut gjennom munnen ved at man presser luften ut gjennom sammentrekte lepper. Dette gir økt aktivisering av kjernemuskulaturen ved at man ytterligere aktiviserer mellomgulvet, som er en del av kjernemuskulaturen, til å presse luften ut av lungene

Riktig pusteteknikk er viktig for korrekt utførelse av pilates. Pusten er noe av det jeg legger mest vekt på. Vi prøver å hente frem følelsen av at vi tømmer lungene for luft, og vi gjør øvelsene til rytmen av pusten. Dette tilrettelegger for bedre kontakt med kjernemuskulaturen.

Lykke til!

Hvem var Joseph Pilates?

Joseph Pilates trener på reformeren

Joseph Pilates ble født i Tyskland i 1883. Som barn var han mye syk og utviklet et sterkt ønske om å være fysisk sterk til tross for sin sykdom. Han trente systematisk mange ulike treningsformer, blant annet gymnastikk, bodybuilding og yoga. Han ble fysisk sterk og kunne livnære seg blant annet som bokser, sirkusartist og lærer i selvforsvar.

Under første verdenskrig ble han internert på den engelske øya Isle of Man. Det var der han startet utviklingen av sitt treningssystem med ønske om å skape den perfekte kropp gjennom riktig trening!

Han emigrerte til New York i 1925 og startet der et treningsstudio sammen med sin kone Clara. Han underviste i sin metode ”Contrology” (kontrollogi). Tanken bak treningssystemet var at man skulle kontrollere musklene i kroppen sin, herunder også sin pust. Når man utfører Pilatesøvelser, gjøres dette i takt med pusten. Pilates hadde som mål at kroppen skulle beveges fritt uten anstrengelser.

Pilatesmetoden fikk raskt mange tilhengere, spesielt blant New Yorks mange dansere. I starten var det kun 34 øvelser på matte. Metoden ble imidlertid hele tiden utviklet og Joseph Pilates utviklet også apparater som skulle gi enda bedre effekt av treningen.

Joseph Pilates døde i 1967.

”You are only as young as your spine is flexible” Joseph Pilates

Hvilken treningseffekt har Pilates?

Pilates trening av rygg med baller

I Pilates jobber man med lite vektmotsand og øvelsene er med på å forme lange, slanke, sterke muskler. I løpet av en klasse går man gjennom en serie av øvelser der hele kroppen bearbeides. Øvelsene er skånsomme, effektive og passer for alle uavhengig av alder, kjønn og treningsbakgrunn.

Hvordan man starter en øvelse, selve utgangsposisjonen, og holdningen er avgjørende for hvilken effekt man får av treningen. Med denne typen trening er det kvaliteten i hver enkelt bevegelse som er det essensielle fremfor kvantiteten i antall repetisjoner. Det er bedre med færre presise bevegelser med kvalitet, enn mange repetisjoner med dårlig kontroll.

For å oppnå god kontroll og presise bevegelser, må hjernen engasjere seg i kroppen. Dette gjør at man ikke bare får fysiske treningsresultater, men bedre stressmestring, avspenning og mer energi.

Joseph Pilates utviklet flere trenings apparater for å gi ytterligere utfordringer for styrke, smidighet, koordinasjon og balanse.

”Etter 10 ganger kan du føle forskjell. Etter 20 ganger kan du se forskjell. Etter 30 ganger vil du ha en helt ny kropp” Joseph Pilates

Hva er Body & Mind trening?

Body & Mind trening er aktvitet der man kobler mentalt fokus med fysiske bevegelser. Med denne typen trening er det kvaliteten i hver enkelt bevegelse som er det essensielle fremfor kvantiteten i antall repetisjoner. Instruktøren forklarer øvelsene dyptgående og veileder i hvordan du skal puste, hvilken rytme du skal ha ved inhalasjon og utpust gjennom øvelsene. Instruktøren er også grundig i instruksjon av kroppens plassering og sørger for å justere deltagerne underveis.

Kort sagt bidrar Body & Mind trening til effektiv trening ved hjelp av engasjert og fokusert tankevirksomhet. Etter en Body & Mind trening vil du oppleve både de fysiske resultatene og også bedre stressmestring, avspenning og mer energi.

Hvorfor trene yoga?

Yoga slik det praktiseres i Vesten, har størst fokus på den fysiske delen av yoga. Praktisering jevnlig vil øke mobiliteten, styrke muskulaturen og også øke balansen din. Du vil også merke at spenninger og blokkeringer som har satt seg i kroppen, vil løsne.

Hvilket utstyr bruker man i Pilates?

Pilates trening på Reformer

 

Da Joseph Pilates først utviklet metoden sin, Contrology, var det kun matter han brukte. Metoden bestod da av 34 øvelser som skulle utføres på matte.

I dag består Pilates metoden av mer enn 600 øvelser og er i stadig utvikling. Matteøvelsene er fortsatt en svært viktig del av treningen, men de ulike apparatene og utstyret for øvrig bidrar til enda mer variasjon i treningen.

The Universal Reformer, The Cadillac, The Barrel og The Chair er kostbare apparater. Annet utstyr er triadeball, strikker, stor ball, toningballer, stropper med mer. Utstyret varierer fra studio til studio.

Hva er Pilates trening?

Hva er Pilates trening?

 

Pilates er trening for styrke og bevegelighet, kroppsholdning og kroppsbevissthet. Pilates er forebyggende styrketrening for hele kroppen. I tillegg til å trene styrke, øker man fleksibiliteten i ledd og muskler, forbedrer lungekapasiteten og styrker den dyptliggende skjelletnære muskulaturen – stabiliseringsmuskulaturen. Det er stort fokus på magen (core) som gir ryggen bedre fleksibilitet og styrke, samt gir resten av kroppen frihet og mobilitet. Hovedmålet er å få en kropp som beveger seg uten anstrengelser – en kropp i balanse!

Når kroppen er i balanse, har den jevn styrke og fri bevegelighet i alle ledd. Da beveger vi kroppen mest korrekt og mest hensiktsmessig. Tanken bak Pilates er at man bygger styrken opp innenfra de dype stabiliserende musklene. Når man bygger styrke på denne måten, vil de store overfaldiske musklene arbeide mer effektivt. Dette bidrar til forebygging av overbelasning og mulige skader.

I de fleste øvelser arbeider kroppen som en helhet slik at mange muskelgrupper blir utfordret samtidig. I løpet av en klasse med Pilates trening, går man gjennom en serie med øvelser slik at hele kroppen blir bearbeidet.

Da metoden var ny, hadde Joseph Pilates utviklet 34 øvelser til å utføre på matter. Etter hvert utviklet han også flere treningsapparater, blant annet The Cadillac og The Universal Reformer. Foruten dette utstyret brukes i dag triadeballer, magic circle, toning baller, strikk med mer.

Pilates er en skånsom treningsform og passer for alle mennesker.

Hva er yoga?

Yoga er en tradisjonell urgammel indisk filosofi med tiknytning til hinduismenn og buddhismen. Yoga er egentlig et system av fysiske, mentale og åndelige øvelser. I Vesten er det imidlertid størst fokus på den fysiske delen av yoga.

Selve ordet yoga har flere betydninger og oversettelser. Den vanligste betydningen av ordet er ”å forene” eller ”å føre sammen”.

Det hevdes at det var den indiske filosofen Patanjali som skrev Yogasutra, som er en yoga-veiledning, for ca 2000 år siden. Yogasutra består av fire kapitler inndelt i 196 sutraer. Yogasutra beskriver flere former for yoga: nirodha (tømming av bevisstheten), kriya-yoga (askese) og ashtanga-yoga. Ashtanga yoga er igjen et system som er inndelt i åtte deler: etisk trening (yama og niyama), trening av kroppen (asana og pranayama) og trening av bevisstheten (pratyahara, dharana, dhyana og samadhi).

Patanjali skilte kropp og sinn som er foranderlige størrelser, fra sjel som i likhet med den universelle bevisstheten er uforanderlig. Den opprinnelige hensikten med tradisjonell yoga er å vende oppmerksomheten innover og lytte til sitt indre og dermed oppnå fullstendig bevissthet.