Hva er Body & Mind trening?

Body & Mind trening er aktvitet der man kobler mentalt fokus med fysiske bevegelser. Med denne typen trening er det kvaliteten i hver enkelt bevegelse som er det essensielle fremfor kvantiteten i antall repetisjoner. Instruktøren forklarer øvelsene dyptgående og veileder i hvordan du skal puste, hvilken rytme du skal ha ved inhalasjon og utpust gjennom øvelsene. Instruktøren er også grundig i instruksjon av kroppens plassering og sørger for å justere deltagerne underveis.

Kort sagt bidrar Body & Mind trening til effektiv trening ved hjelp av engasjert og fokusert tankevirksomhet. Etter en Body & Mind trening vil du oppleve både de fysiske resultatene og også bedre stressmestring, avspenning og mer energi.