Anne-Gro Doksrød

Anne-Gro Doksrød


Anne-Gro er utdannet barnehagelærer. Hun har drevet med forskjellig treningsformer tidligere og oppdaget Pilates våren 2018. Hun opplevde fort en stor positiv endring i kroppen og ønsker å dele gleden og mulighetene trening på Reformer gir med andre. 
Anne-Gro tok Reformersertifisering i 2019 og underviser Reformer intro og Reformer 1 hos oss. 

Back to Top